Slokas (Shlokamulu)
  • Register

Sarasvatii namastubhyam :

 

Sarasvatii namastubhyam 

Varade kaamaruupini 

VidyaarambhaM karishhyaami 

Siddhirbhavatu me sadaa 

 

Yaa kundendu :

Yaa kundendu tushaarahaara dhavalaa 

Yaa shubhra vastraavritaa yaa veenaa varadanda manditakaraa

Yaa shveta padmaasanaa yaa brahmaachyuta shankara prabhritibihi 

Devaih sadaa pujitaa saa maam pattu sarasvatee

Bhagavatee nihshesha jaadjyaapahaa.