Copy success! Saraswathi Devi Slokas
Slokas (Shlokamulu)
  • Register

Sarasvatii namastubhyam :

 

Sarasvatii namastubhyam 

Varade kaamaruupini 

VidyaarambhaM karishhyaami 

Siddhirbhavatu me sadaa 

 

Yaa kundendu :

Yaa kundendu tushaarahaara dhavalaa 

Yaa shubhra vastraavritaa yaa veenaa varadanda manditakaraa

Yaa shveta padmaasanaa yaa brahmaachyuta shankara prabhritibihi 

Devaih sadaa pujitaa saa maam pattu sarasvatee

Bhagavatee nihshesha jaadjyaapahaa.

Learn Music Online

Learn Indian Classical Music Online
            -> Anamayya Kirthanas
            -> Telugu/HIndi Devotional Songs
            -> Basics of Carnatic Music
            -> Hindustani Music
 
For more information, click here