Copy success! Shiva slokas
Slokas (Shlokamulu)
  • Register

Guravey sarva :

Guravey sarva lokaanaam 

Bishajey bhava rohinaam

 Nidhaye sarva vidyanaam 

Shree dakshinaa moorthaye namaha 

Nagendra haaraaya :

Nagendra haaraaya trilochanaaya

Bhasmanga raagaya maheshwaraya

Nithyaaya suddhaaya dhigambaraaya

Thasmai na kaaraaya namashivaya nama shivaaya 

Nandhikesha mahaabhaaga :

Nandhikesha mahaabhaaga

Shivadhyaana paraayana

Gowrinandana sevaartham

Anujgyaa daatum marhasii 

Neelakantam virupaksham :

Neelakantam virupaksham

Nirmalam nilayapradtham

Namami sirasa devam

Kimno mrithyu karishyathe

Vamadevam mahaadevam :

Vamadevam mahaadevam

Lokanatham jagathgurum

Namami sirasadevam

Kimno mrityu karishyathe 

Kaalagantam Kaala moorthim :

Kaalagantam Kaala moorthim

Kalaadrim Kaalanasanam

Namami Sirasa Devam

Kimno Mrutyu Karishyathee

Gowree vilaasa bhavanaaya :

Gowree vilaasa bhavanaaya

Maheswaraaya panchaananaya

Saranaagatha rakshakaaya sarvaaya sarva

Jagathaam adhipaaya thasmai dharidhrya

Dhuka dhahanaaya namasivaaya 

 

Learn Music Online

Learn Indian Classical Music Online
            -> Anamayya Kirthanas
            -> Telugu/HIndi Devotional Songs
            -> Basics of Carnatic Music
            -> Hindustani Music
 
For more information, click here