Copy success! Vishnu slokas
Slokas (Shlokamulu)
  • Register

Gurur Brahma :

Gurur Brahma Gurur Vishnu

Gurur Devo Maheshwaraha 

Gurur Saaksaat Param bhramha 

Tasmai Shree Guravey Namaha

                                                                    Vishnu slokas 

Achutham keyshavam :

Achutham keyshavam rama narayanam 

Krishna damodaram vasudevam harim 

Shridharam madhavam gopika vallabham 

Janaki nayakam ramachandram bhajey

Vasudeva Sutham :

Vasudeva Sutham Devam 

Kamsa Chanoora Mardhanam 

Devaki Paramanandham

Krishnam Vande Jagathgurum. 

Adharam madhuram :

Adharam madhuram Vadanam madhuram

Nayanam madhuram Hasitam madhuram 

Hridayam madhuram Gamanam madhuram

Mathuraa dhipate rakhilam madhuram 

Alokya mathur:

Alokya mathur mukha 

Madarena sthanyam pibantham 

SaraseeruhAksham sachinmayam devam

Anantha roopam Balam Mukundam manasa smarami

Karaara vindena

Karaara vindena padaravindam 

Mukharavnde viniveysayantham 

Vatasya pathrasya pute sayanam 

Balam mukundam manasa smaraami

 

Gurur Brahma :

Gurur Brahma Gurur Vishnu

Gurur Devo Maheshwaraha 

Gurur Saaksaat Param bhramha 

Tasmai Shree Guravey Namaha

                                                                    Vishnu slokas 

Achutham keyshavam :

Achutham keyshavam rama narayanam 

Krishna damodaram vasudevam harim 

Shridharam madhavam gopika vallabham 

Janaki nayakam ramachandram bhajey

Vasudeva Sutham :

Vasudeva Sutham Devam 

Kamsa Chanoora Mardhanam 

Devaki Paramanandham

Krishnam Vande Jagathgurum. 

Adharam madhuram :

Adharam madhuram Vadanam madhuram

Nayanam madhuram Hasitam madhuram 

Hridayam madhuram Gamanam madhuram

Mathuraa dhipate rakhilam madhuram 

Alokya mathur:

Alokya mathur mukha 

Madarena sthanyam pibantham 

SaraseeruhAksham sachinmayam devam

Anantha roopam Balam Mukundam manasa smarami

Karaara vindena

Karaara vindena padaravindam 

Mukharavnde viniveysayantham 

Vatasya pathrasya pute sayanam 

Balam mukundam manasa smaraami

Learn Music Online

Learn Indian Classical Music Online
            -> Anamayya Kirthanas
            -> Telugu/HIndi Devotional Songs
            -> Basics of Carnatic Music
            -> Hindustani Music
 
For more information, click here