Telugu Folk Songs
  • Register

(This song is sung upto Iydeesi Akshintalu...you can continue this song till Tommideesi Akshintalu)

Okkokka Akshintalu Gowramma

Okka Malle Saarelu

Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma

Yeedu Meedaalekkiri

Yeedu Meedala Sanduna Gowramma

Dongaleemoo Daagiri

Dongalatho Yeemandunee Gowramma

Doralatho Yeemandunee

Bantlakka Vayyaaramee Gowramma

Baala Peerantaallamee

                                                                                            IIOkkokkaII

Rendeesi Akshintalu Gowramma

Rendu Malle Saarelu

Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma

Yeedu Meedaalekkiri

Yeedu Meedala Sanduna Gowramma

Dongaleemoo Daagiri

Dongalatho Yeemandunee Gowramma

Doralatho Yeemandunee

Bantlakka Vayyaaramee Gowramma

Baala Peerantaallamee

                                                                                             IIOkkokkaII

Moodeesi Akshintalu Gowramma

Moodu Malle Saarelu

Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma

Yeedu Meedaalekkiri

Yeedu Meedala Sanduna Gowramma

Dongaleemoo Daagiri

Dongalatho Yeemandunee Gowramma

Doralatho Yeemandunee

Bantlakka Vayyaaramee Gowramma

Baala Peerantaallamee

                                                                                              IIOkkokkaII

Naalugeesi Akshintalu Gowramma

Naalugu Malle Saarelu

Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma

Yeedu Meedaalekkiri

Yeedu Meedala Sanduna Gowramma

Dongaleemoo Daagiri

Dongalatho Yeemandunee Gowramma

Doralatho Yeemandunee

Bantlakka Vayyaaramee Gowramma

Baala Peerantaallamee

                                                                                              IIOkkokkaII 

Iydeesi Akshintalu Gowramma

Iydu Malle Saarelu

Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma

Yeedu Meedaalekkiri

Yeedu Meedala Sanduna Gowramma

Dongaleemoo Daagiri

Dongalatho Yeemandunee Gowramma

Doralatho Yeemandunee

Bantlakka Vayyaaramee Gowramma

Baala Peerantaallamee

                                                                                               IIOkkokkaII

Aareesi Akshintalu Gowramma

Aaru Malle Saarelu

Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma

Yeedu Meedaalekkiri

Yeedu Meedala Sanduna Gowramma

Dongaleemoo Daagiri

Dongalatho Yeemandunee Gowramma

Doralatho Yeemandunee

Bantlakka Vayyaaramee Gowramma

Baala Peerantaallamee

                                                                                               IIOkkokkaII

Yeedesi Akshintalu Gowramma

Yeedu Malle Saarelu

Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma

Yeedu Meedaalekkiri

Yeedu Meedala Sanduna Gowramma

Dongaleemoo Daagiri

Dongalatho Yeemandunee Gowramma

Doralatho Yeemandunee

Bantlakka Vayyaaramee Gowramma

Baala Peerantaallamee

                                                                                                   IIOkkokkaII

Yenimideesi Akshintalu Gowramma

Yenimidi Malle Saarelu

Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma

Yeedu Meedaalekkiri

Yeedu Meedala Sanduna Gowramma

Dongaleemoo Daagiri

Dongalatho Yeemandunee Gowramma

Doralatho Yeemandunee

Bantlakka Vayyaaramee Gowramma

Baala Peerantaallamee

                                                                                                     IIOkkokkaII

Tommideesi Akshintalu Gowramma

Tommidi Malle Saarelu

Ninu Talachi Maa Annalu Gowramma

Yeedu Meedaalekkiri

Yeedu Meedala Sanduna Gowramma

Dongaleemoo Daagiri

Dongalatho Yeemandunee Gowramma

Doralatho Yeemandunee

Bantlakka Vayyaaramee Gowramma

Baala Peerantaallamee

                                                                                         IIOkkokkaII

                                                        Sung by Uma ramana and group